OFERTA DE COLABORARE:

 

cercetări științifice în domeniul agrochimiei, biochimiei animale și vegetale, toxicologiei și calității produselor agroalimentare

Laborator de cercetări fizico-chimice

Coordonator laborator: Camelia TULCAN

PRESTĂRI DE SERVICII:

 

· Analize fizico-chimice, biochimice și toxicologice complexe din diverse probe (apă, sol, furaje, produse biologice, produse agroalimentare de origine animală și non-animală)

· Analize rapide pentru lapte și produse lactate și carne

· Analize în cadrul programului de autocontrol al calității, pentru unități de procesare a produselor alimentare

Persoana de contact pentru servicii:

Camelia Tulcan

e-mail: camelia_tulcan@yahoo.com

Platforma de formare și cercetare interdisciplinară

AGRICULTURA ECOLOGICĂ, DURABILĂ ȘI SIGURANȚA ALIMENTARĂ