Profiluri:

a. Microbiologie produse și subproduse animaliere și de origine animală

b. Microbiologie produse de origine nonanimală

c. Microbiologie hrană pentru animale și apă

Laboratorul microbiologia alimentelor și a hranei pentru animale

Coordonator laborator: Gheorghe MILOVAN

Persoana de contact pentru servicii:

Gheorghe Milovan

e-mail: milovan_gheorghe@yahoo.com

Platforma de formare și cercetare interdisciplinară

AGRICULTURA ECOLOGICĂ, DURABILĂ ȘI SIGURANȚA ALIMENTARĂ