Profiluri:

a. Control reziduuri la animale vii

b. Control reziduuri produse animaliere și de origine animală

c. Control reziduuri din apă și hrană pentru animale

d. Control reziduuri la produse de origine nonanimală

Laboratorul control reziduuri

Coordonator laborator: Camelia TULCAN

Persoana de contact pentru servicii:

Camelia Tulcan

e-mail: camelia_tulcan@yahoo.com

Platforma de formare și cercetare interdisciplinară

AGRICULTURA ECOLOGICĂ, DURABILĂ ȘI SIGURANȚA ALIMENTARĂ