Platforma de formare și cercetare interdisciplinară

AGRICULTURA ECOLOGICĂ, DURABILĂ ȘI SIGURANȚA ALIMENTARĂ

Platforma de Formare și Cercetare Interdisciplinară (P.F.C.I.) „Agricultura ecologică, durabilă și siguranța alimentar㔠este recent înființată în cadrul U.S.A.M.V. a Banatului, Timișoara din fonduri proprii și ale Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, beneficiind de o dotare cu echipamente de laborator de o înaltă performanță.

Misiunea principală a P.F.C.I.  este de formare și dezvoltare a resursei umane și de asigurare a infrastructurii pentru efectuarea analizelor și cercetărilor în domeniul agriculturii ecologice, durabile și a siguranței alimentare.

             În cadrul laboratoarelor se efectuează examene fizico-chimice, microbiologice și de punere în evidență a organismelor modificate genetic, în acord cu standardele internaționale, la solicitarea operatorilor din agricultura ecologică, precum și prestări de servicii și consultanță pentru agricultura durabilă

1. Cresterea capacitatii de integrare a Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara (USAMVB) in aria europeana a educatiei si cercetarii

2. Cresterea performantei stiintifice si compatibilizarea invatamantului din USAMVB cu cerintele societatii bazate pe cunoastere.

3. Asigurarea resurselor umane inalt calificate pentru educatie si cercetare, prin imbunatatitea conditiilor si a configuratiei programelor de master interdisciplinar si de doctorat.

4. Dezvoltarea capacitatii de formare si cercetare prin programe interdisciplinare si transdisciplinare