Platforma de formare și cercetare interdisciplinară

AGRICULTURA ECOLOGICĂ, DURABILĂ ȘI SIGURANȚA ALIMENTARĂ

MIHAI DECUN  -  Director platformă

Coordonator activități programe formative (masterat, doctorat)

Coordonator activitate cercetare interdisciplinară

Coordonator activitate administrativă

LABORATOARE AUTORIZATE:

Autorizație sanitară veterinară și/sau pentru siguranța alimentelor nr. 7917 din 21.07.2008

Coordonator activități de integrare a platformei în aria europeană a educației și cercetării

COORDONATORI LABORATOARE CERCETARE:

Laborator de cercetări fizico—chimice

Sorina MIHACEA       

Laborator pentru punerea în evidență a organismelor modificate genetic

Laborator de examene microbiologice asupra produselor agroalimentare

Laboratorul microbiologia alimentelor și a hranei pentru animale

Laboratorul analize fizico-chimice alimente și hrană pentru animale

Laboratorul control reziduuri